Mapy do celów projektowych (numeryczne i analogowe).

 Przetwarzanie map analogowych do postaci numerycznej.

 •  Pomiary sytuacyjno - wysokościowe tras i obiektów obszarowych.
 •  Wytyczenia budynków i innych budowli.
 •  Wytyczenia dróg i związanych z nimi obiektów inżynierskich.
 •  Wytyczenia przyłączy i sieci uzbrojenia terenu.
 •  Inwentaryzacje powykonawcze budynków, budowli, dróg.
 •  Inwentaryzacyjne powykonawcze przyłączy i sieci uzbrojenia terenu.
 •  Geodezyjna obsługa inwestycji:

kompleksowa obsługa procesu inwestycyjnego na każdym etapie,
geodezyjne opracowanie projektów technicznych,
projektowanie, zakładanie i pomiar osnów realizacyjnych,
tyczenie osi konstrukcyjnych budowli,
pomiary objętości mas ziemnych,
pomiary przemieszczeń i odkształceń obiektów budowlanych,
pomiary pionowości budowli (maszty, kominy itp.),
pomiary kontrolne.

 •  Podziały nieruchomości.
 •  Mapy do celów prawnych.
 •  Wznowienie punktów granicznych.
 •  Rozgraniczenia gruntów.
 •  Pomiary realizacyjne.