Świadczymy następujące usługi geodezyjno - kartograficzne

 Mapy do celów projektowych (numeryczne i analogowe).

 Przetwarzanie map analogowych do postaci numerycznej.

 Pomiary sytuacyjno - wysokościowe tras i obiektów obszarowych.

 Wytyczenia budynków i innych budowli.

 Wytyczenia dróg i związanych z nimi obiektów inżynierskich.

 Wytyczenia przyłączy i sieci uzbrojenia terenu.

 Inwentaryzacje powykonawcze budynków, budowli, dróg.

 Inwentaryzacyjne powykonawcze przyłączy i sieci uzbrojenia terenu.

 Geodezyjna obsługa inwestycji:

  • kompleksowa obsługa procesu inwestycyjnego na każdym etapie,
  • geodezyjne opracowanie projektów technicznych,
  • projektowanie, zakładanie i pomiar osnów realizacyjnych,
  • tyczenie osi konstrukcyjnych budowli,
  • pomiary objętości mas ziemnych,
  • pomiary przemieszczeń i odkształceń obiektów budowlanych,
  • pomiary pionowości budowli (maszty, kominy itp.),
  • pomiary kontrolne.

 Podziały nieruchomości.

 Mapy do celów prawnych.

 Wznowienie punktów granicznych.

 Rozgraniczenia gruntów.

 Pomiary realizacyjne.